slavisan-ddd-logo

SUZBIJANJE
KOROVA

Protiv korova se primenjuju takozvane agrotehničke i hemijske mjere.

Agrotehničke mjere podrazumijevaju mehaničko suzbijanje korova, čupanjem ili okopavanjem između usijeva kako bi se onemogućio rast korova.

Hemijske mjere se sprovode brže i sa manje napora, ali njihovim primjenjivanjem postoji rizik od zagađivanja prirode i po lјudsko zdravlјe, samim tim je neophodno da se te mjere sprovode od strane profesionalnih operativaca.

Hemijska sredstva koja se koriste za suzbijanje korova nazivaju se herbicidi.

KONTAKT

SLAVISAN D.D.D. D.O.O.

Kozaračka 48, 81000 Podgorica
CRNA GORA
T/F: +382 (0)20 658 334
M: +382 (0)69 014 146 – Izvršni direktor
slavisan@t-com.me
M: +382 (0)68 803 835 – Tehnički direktor
goran.slavisan@gmail.com
polovnemasine.com
slavisan-ddd-logo

RADNO VRIJEME

Radnim danima i vikendom:
00.00 – 24.00 h