KONTAKT

slavisan-ddd-logo

Slavisan d.d.d. društvo za sanitarno-ekološku zaštitu i proizvodnju d.o.o.

Adresa:

Ulica Josipa Sladea bb, Podgorica 

 

Tel/Fax:

+382 (0)20 551 400

Izvršni direktor

Tehnički direktor

Website

polovnemasine.com

Žiro račun: 530-1861-56

PIB: 02402076

PDV: 30/31-03430-1