slavisan-ddd-logo

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodara: miševa i pacova.

DERATIZACIJA predstavlja suzbijanje populacije glodara na najmanju moguću mjeru. Suzbijanje glodara ima epidemiološki, epizotiološki i ekonomski značaj. Glodari spadaju u najčešće prenosioce zaraznih bolesti poput: bjesnila, trihineloze, tularemije, leptospiroze, bruceloze, tuberkuloze, pseudotuberkuloze, botulizma, kuge, lepre, tifusa i mnogih drugih.

Sistematska deratizacija, tj. suzbijanje glodara na područjima cijelih gradova i opština, su poslovi na kojima je Slavisan DDD doo već dugi niz godina lider u kvalitetu, obimu posla, kao i u postignutim rezultatima rada.

Sa ekonomskog značaja glodari nanose velike štete. Miševi i pacovi spadaju u svaštojede, pa sa svojom raznovrsnom ishranom nanose gubitke u svim objektima gde ima hrane, a usput svojim izmetom i urinom zagađuju hranu i čine je neupotrebljivom. Poznato je da jedan pacov dnevno može da pojede u prosjeku od 50 do 75 grama hrane, što kad se pomnoži sa brojem od 100 ili 1000 jedinki, čini veliku količinu uništene hrane.

slavisan-ddd-logo

RADNO VRIJEME

Radnim danima i vikendom:
07-23h