slavisan-ddd-logo

Suzbijanje štetočina je naša misija, zadovoljstvo klijenata je naš cilj.

Program za praćenje
štetočinja

0 +
Zadovoljnih klijenata
+
uspješnih intervencija

Dezinfekcija

Dezinfekcija označava postupke usmjerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup mehaničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih mjera i postupaka koji se preduzimaju sa cilјem suzbijanja insekata

Deratizacija

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodara: miševa i pacova.

O NAMA

Slavisan D.D.D. se bavi dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Raspolažemo stručnim i iskusnim kadrom, dokazanim na najzahtijevnijim poslovima ekološke zaštite, prostorom, opremom i svim dozvolama za vršenje poslova iz domena sanitarno-ekološke zaštite.

slavisan-crna-gora

USLUGE

plinska dezinsekcija (fumigacija)
dezodoracija
eradikacija muva, komaraca i korova
repelentno tjeranje zmija
zaštita od ptica
hvatanje i dislociranje sa lokacije mačaka i pasa
super hlorinacija vodovodnih cijevi, objekata i mreža

Zaprašivanje komaraca u većini Crnogorskih opština i saradnja sa respektabilnim partnerima.

mercator
mercator
mercator
slavisan-ddd-logo

RADNO VRIJEME

Radnim danima i vikendom:
07-23h